ABC Alfabetu Tradycji

Alfabet Tradycji to program edukacji regionalnej, obejmujący szeroki zakres działań na rzecz budowania w dzieciach pozytywnego obrazu tradycji i pogłębiania znajomości kultury swojego regionu. Dzieci poznają kulturę wybranych subregionów poprzez muzykę instrumentalną, śpiew, taniec, instrumenty muzyczne, zwyczaje, obrzędy i sztukę ludową. Działania prowadzone są przez animatorów oraz muzyków, zajmujących się tradycjami wybranych podregionów, przy współpracy ze społecznością lokalną i depozytariuszami tradycji. Celem programu jest zapoznanie dzieci ze specyfiką kultury tradycyjnej, jak również zachęcanie ich do uczestniczenia w niej jako polskim dziedzictwie kulturowym. Na Alfabet Tradycji składają się interaktywne spotkania artystyczno-edukacyjne, filmy, karty pracy – mazanki oraz warsztaty dla nauczycieli. Do tej pory Alfabet Tradycji odwiedził Biskupiznę, Region Kozła, Ziemię Kaliską, Bukówiec Górny, PałukiHazy.

Koncerty dla dzieci  to interaktywne spotkania w szkołach, przedszkolach i domach kultury, które prowadzimy wraz z muzykami zajmującymi się tradycjami wybranych podregionów. Koncerty realizujemy w oparciu o autorskie scenariusze, powstałe we współpracy z depozytariuszami tradycji. Dajemy dzieciom okazję spotkania z tradycjami swojego miejsca – w świeży, pełen życia sposób! Głównym celem koncertów jest kontakt dzieci z żywą muzyką tradycyjną – poznanie z bliska instrumentarium i doświadczenie muzyki w tańcu jako jej naturalnym kontekście.

Muzyka tradycyjna_Alfabet_Tradycji_Region Kozła
Zabawy tradycyjne_Alfabet_Tradycji_Region Kozła
Zabawy tradycyjne_Alfabet_Tradycji_Region Kozła
Zabawy tradycyjne_Alfabet_Tradycji_Region Kozła

Filmowe pocztówki  to krótkie formy filmowe przedstawiające poszczególne elementy tradycji podregionów, takie jak: instrumentarium, haft, śpiew, taniec czy elementy tradycyjnego stroju świątecznego. Filmy te to nowy element naszych działań, zapoczątkowany w edycji 2020. Krótkie audiowizualne formy, dostosowane do percepcji dziecka, są okazją do odwiedzin danego mikroregionu. Filmy współgrają z mazankami, a mazanki z filmami – tradycja to dobra zabawa!

Muzyka podregionów_Alfabet_Tradycji_Bukowiec Górny
Muzyka podregionów_Alfabet_Tradycji_Bukowiec Górny
Muzyka podregionów_Alfabet_Tradycji_Bukowiec Górny
Muzyka podregionów_Alfabet_Tradycji_Bukowiec Górny

Mazanki – to kolorowe książeczki z pięknymi ilustracjami, archiwalnymi fotografiami oraz interaktywnymi zadaniami, których zadaniem jest wciągnięcie dzieci do zabawy wokół regionu i jego tradycji. Każda mazanka nawiązuje kolorem do mikroregionu, utrwalając w ten sposób charakterystyczne dla danych miejsc kody wizualne. Twórczynią mazanek oraz całej identyfikacji wizualnej programu jest ilustratorka i artystka Anna Kaźmierak.

Muzyka Tradycyjna_Alfabet_Tradycji
Muzyka Tradycyjna_Alfabet_Tradycji_Ziemia Kaliska
promocja kultury tradycyjnej_alfabet tradycji
Muzyka Tradycyjna_Alfabet_Tradycji_Ziemia Kaliska

Warsztaty dla nauczycieli. Alfabet Tradycji poza edukacją dzieci stawia sobie również za cel edukację osób, które z nimi pracują – m.in. nauczycieli, pedagogów i animatorów. Tematyką szkolenia jest praca z dziećmi w oparciu o polską kulturę tradycyjną w jej ujęciu niestylizowanym. Uczestnicy warsztatów mają okazję poznać m. in. tradycyjne tańce i zabawy, jak również pieśni, wyliczanki czy elementy rękodzieła oraz rozwinąć umiejętności niezbędne do swobodnego poruszania się w obszarze tradycji. Warsztaty pozwalają doświadczyć, jak kultura tradycyjna może wspierać procesy: rozwoju osobistego, integracji społecznej oraz budowania tożsamości.

Warsztaty dla nauczycieli_Alfabet Tradycji_Bukowiec Górny
warsztaty dla nauczycieli_Alfabet_Tradycji_Pałuki
Warsztaty dla nauczycieli_Alfabet Tradycji_Bukowiec Górny
warsztaty dla nauczycieli_Alfabet_Tradycji_Pałuki