Alfabet Tradycji

to program edukacji regionalnej, obejmujący szeroki zakres działań na rzecz budowania w dzieciach pozytywnego obrazu tradycji i pogłębiania znajomości kultury swojego regionu. Na Alfabet Tradycji składają się interaktywne spotkania artystyczno-edukacyjne, filmy, karty pracy – mazanki oraz warsztaty dla nauczycieli. Dzieci poznają kulturę wybranych subregionów poprzez muzykę instrumentalną, śpiew, taniec, instrumenty muzyczne, zwyczaje, obrzędy i sztukę ludową. Działania prowadzone są przez animatorów oraz muzyków, zajmujących się tradycjami wybranych podregionów, przy współpracy ze społecznością lokalną i depozytariuszami tradycji. Celem programu jest zapoznanie dzieci ze specyfiką kultury tradycyjnej, jak również zachęcanie ich do uczestniczenia w niej jako polskim dziedzictwie kulturowym.

Wielkopolska

Oto podregiony Wielkopolski, do których do tej pory zawitaliśmy. Zapraszamy do wspólnej wędrówki!

Biskupizna

Biskupizna

Biskupizna to mikroregion etnograficzny w południowo-zachodniej Wielkopolsce, złożony z dwunastu miejscowości w okolicy Krobi. Nazwa Biskupizna wywodzi się stąd, że ziemie te od średniowiecza aż do rozbiorów stanowiły własność biskupów poznańskich. Wpłynęło to na...

czytaj dalej
Bukowiec Górny

Bukowiec Górny

Bukówiec Górny to duża wieś położona w województwie wielkopolskim, w gminie Włoszakowice. Ze względu na odrębność i bogactwo zachowanych tu przejawów kultury tradycyjnej, stanowi ona samodzielny mikroregion etnograficzny Wielkopolski, położony w jej...

czytaj dalej
Hazy

Hazy

Hazy to mikroregion etnograficzny położony w południowo-wschodniej części Wielkopolski na terenie obecnego powiatu rawickiego, na pograniczu z Dolnym Śląskiem. Rozpościera się on w dorzeczu rzeki Orli, od miejsca gdzie wpada do niej Dąbrocznia, aż po wioski Szkaradowo...

czytaj dalej
Pałuki

Pałuki

Pałuki to mikroregion etnograficzny położony w północno-wschodniej części Wielkopolski. Obszar Pałuk wytycza położenie rzek: Noteci i Wełny, a główne ośrodki miejskie to: Żnin, Szubin, Kcynia i Wągrowiec. Trzy pierwsze znajdują się w województwie kujawsko-pomorskim, a...

czytaj dalej
Region Kozła

Region Kozła

Region Kozła znajduje się na pograniczu województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Głównym miastem położonym w jego granicach jest Zbąszyń. Geograficzną os Regionu, przebiegającą na linii północ-południe, stanowi rzeka Obra. Na tym obszarze już od średniowiecza...

czytaj dalej
Ziemia kaliska

Ziemia kaliska

Ziemia kaliska położona jest na południowo-wschodnim krańcu Wielkopolski i etnicznie do niej przynależy. Osią mikroregionu jest rzeka Prosna, która przez wieki była główną arterią komunikacyjną, łączącą osady po obu jej brzegach. Skupienie ludności w dorzeczu Prosny...

czytaj dalej

Elementy Alfabetu Tradycji

Działamy z myślą o dzieciach i osobach pracujących z dziećmi.

Zabawy tradycyjne_Alfabet_Tradycji_Region Kozła

Koncerty dla dzieci

Interaktywne spotkania w szkołach, przedszkolach i domach kultury, które prowadzą muzycy zajmujący się tradycjami wybranych podregionów. Koncerty realizujemy w oparciu o autorskie scenariusze, powstałe we współpracy z depozytariuszami tradycji. Dajemy dzieciom okazję spotkania z tradycjami swojego miejsca – w świeży, pełen życia sposób!

Muzyka Tradycyjna_Alfabet_Tradycji_Ziemia Kaliska

FILMOWE POCZTÓWKI

W krótkich audiowizualnych formach, dostosowanych do percepcji dziecka, przedstawiamy wybrane elementy kultury tradycyjnej, takie jak: instrumentarium, śpiew, taniec, rękodzieło czy elementy tradycyjnego stroju odświętnego. Filmy współgrają z mazankami, a mazanki z filmami – tradycja to dobra zabawa! 

Zabawy tradycyjne_Alfabet_Tradycji_mazanki

Mazanki

Kolorowe książeczki zawierające ilustracje, fotografie archiwalne oraz interaktywne zadania, które zapraszają dzieci do zabawy wokół regionu i jego tradycji. Każda mazanka nawiązuje kolorystyką do mikroregionu, utrwalając w ten sposób charakterystyczne dla danych miejsc kody wizualne.

Warsztaty dla nauczycieli_Alfabet Tradycji_Bukowiec Górny

Warsztaty dla nauczycieli

Zajęcia przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów i animatorów kultury. Tematyką szkolenia jest praca z dziećmi w oparciu o polską kulturę tradycyjną w jej ujęciu niestylizowanym. Uczestnicy warsztatów mają okazję poznać m. in. tradycyjne tańce i zabawy, jak również pieśni, wyliczanki czy elementy rękodzieła oraz rozwinąć umiejętności niezbędne do swobodnego poruszania się w obszarze tradycji.